سه‌شنبه 2 تیر‌ماه سال 1388
دورنمای
نوشته شده توسط علی در ساعت 02:42 ب.ظ

برای واژهء اینترنت تاکنون برابر مناسبی در زبان فارسی پیشنهاد نشده است، و «تارنمای» و «تارنگار» در زبان و فرهنگ فارسی خوشایند نیست و بایسته نمی نماید که واژه ها بخش به بخش ترجمه شود.

پیشنهاد من به ایرانیان چنین است که برای این واژه «دورنمای» را بکار برند، که همه چیز را از دور، در همه جا نشان می دهد!

چند سال پیش نیز من «دورواژ» را برای «تلفن» و «دورنگار» را برای «فاکس» پیشنهاد دادم که واژهء دویم خوشبختانه فراگیر شده است.

پیداست که فرهنگستان در آغاز برای واژهء «فاکس» ، «نمابر» را برگزیده بودند و پس از چندی «دورنگار» را پذیرفتند. اما از پیشنهاددهندهء آن نام نبردند. 

 

شاد باشید

فریدون جنیدی 

 

منبع:http://www.bonyad-neyshaboor.com/pages.php?id=84&cat=othertxt