چهارشنبه 3 تیر‌ماه سال 1388
شرط انصاف
نوشته شده توسط علی در ساعت 11:18 ق.ظ

برای حال و هوای این روزهای خونین: 

 

خستگان را چو طلب باشد و قوت نبودما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندیخیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشقدولت از مرغ همایون طلب و سایه اوگر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکنچون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیستحافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاهگر تو بیداد کنی شرط مروت نبودآن چه در مذهب ارباب طریقت نبودتیره آن دل که در او شمع محبت نبودزان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبودشیخ ما گفت که در صومعه همت نبودنبود خیر در آن خانه که عصمت نبودهر که را نیست ادب لایق صحبت نبود
 

زان که با زاغ و زغن...